برنامه‌های دیداری آموزش مهندسی

برنامههای دیداری آموزش مهندسی

یکی از اهداف کرسی یونسکو در آموزش مهندسی تهیه برنامه‌های دیداری، جهت بررسی چالش‌های آموزش مهندسی ایران، و ارائه راهکار‌هایی برای مرتفع کردن آنهاست. در کنار تولیدات آموزشی کرسی، منتخبی از برنامه‌های دیداری و سخنرانی‌هایی را که توسط اساتید برجستۀ بین‌المللی ارائه شده است، به‌منظور آگاهی از آنچه که در زمینۀ آینده‌پژوهی و نوآوری در آموزش مهندسی در دیگر کشورها در جریان است، عرضه می‌شود. بدیهی است که همۀ آموزشی که در سطح دنیا ارائه می‌شود، شاید برای شرایط ما مناسب و یا قابل اجرا نباشد، ولی آگاهی از آنها شناخت بهتری را در اختیار برنامه‌‌ریزان آموزشی و اعضای هیأت علمی مهندسی کشور قرار خواهد داد. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی به‌تدریج منابع بیشتری را، در مورد آموزش مهندسی، تولید و در اختیار علاقمندان قرار خواهد داد.

....

 ...

 ساماندهی راهنمای درس (17:47)                                    

 تهیه راهنما یا طرح درس، و ارائه آن به‌دانشجویان در ابتدای نیمسال، از ضرورت‌های یک آموزش موفق است. در این برنامه، سازوکار ساماندهی  طرح  درس، به ویژه تهیۀ هدف‌های یادگیری آن، تشریح می‌شود. (دانلود)

............
...
 

 ساماندهی دستاوردهای برنامه (9:04) 

 دستاوردها آن دسته از توانایی‌هایی است، که پس از تکمیل برنامه  آموزشی، توسط دانش‌آموخته کسب می‌شود. در این برنامه دکتر  معماریان ضرورت و  نحوۀ تهیه دستاوردهای آموزشی را مورد بحث قرار  می‌دهد. (دانلود)

...
 

  آموزش لیبرال برای قرن 21 (15:35)  

 دکتر وودی فلاورز، استاد بازنشستۀ دانشگاه ام آی تی، ضمن مقایسۀ آموزش با کارآموزی، اولویت را به اولی می‌دهد چون بر این باور است که دومی را  ماشین هم می‌تواند انجام دهد... ادامه

...
 

 هفت اصل فراموش شدۀ مهندسی (7:26)  

 دکتر دیوید گلبرگ، استاد بازنشسته ایلینوی آمریکا، از هفت توانایی صحبت می‌کند که دانشجویان، برای انجام صحیح یک فعالیت مهندسی، به‌آنها نیاز  دارند... ادامه

...
 

  آموزش مهندسی چیست؟ (9:58)           

 این برنامۀ، که آخرین فعالیت درس تاریخ و فلسفه آموزش مهندسی در دانشکده مهندسی دانشگاه پردو است، چنین نتیجه‌گیری می‌کند که آموزش مهندسی الهام بخش، شوق‌انگیز، نوآور و امیدبخش است... ادامه

...
 

   آموزش مهندسی در قرن 21 (29:12)  

 پرفسور ویلیام ولف، رئیس آکادمی مهندسی آمریکا، بر این باور است که در  طول چند دهۀ گذشته، مهندسی  رشد زیادی داشته است، این در حالیست که  آموزش مهندسی چنین نبوده است... ادامه 

...
 

  یادگیری فعال (11:43)

 دکتر ریچارد فلدر، استاد مهندسی شیمی دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی  آمریکا، و متخصص برجستۀ بین‌المللی آموزش مهندسی، در این برنامه  نمونه‌هایی از روش‌های یادگیری فعال را معرفی کرده و به‌طور عملی در کلاس به‌کار می‌گیرد... ادامه


2096 بازدید
برنامه‌های دیداری آموزش مهندسی