نوآوری‌های آموزشی

فهرست زمانی

با  آغاز هزارۀ سوم، بسیاری از کشور‌های جهان آموزش‌‌های عرضه‌ شده خود را مورد بازنگری قرار‌ دادند. این بازنگری‌ها دستاوردهای با ارزشی را برای آموزش مهندسی به‌همراه داشته است. از اهداف کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، رصد‌ نمودن یافته‌ها و نوآوری‌ها، در وجوه مختلف آموزش مهندسی، و به‌اشتراک گذاردن آنها با همکاران دانشگاهی، و دیگر طرف‌های ذینفع، در سطح ملی و فراتر از آن است. این اقدام هم‌راستا با یکی از زمینه‌های اصلی پژوهش در کرسی یونسکو، یعنی شناسایی چالش‌های جاری آموزش مهندسی کشور و پیشنهاد راه‌‌حل‌‌های مناسب، چه در زمینۀ محتوای آموزش و چه در مورد نحوۀ اجرای آن، است.

نتایج به‌دست آمده از ارزیابی درونی چندین برنامۀ آموزش کارشناسی مهندسی دانشگاه‌های مختلف، چالش‌های آموزشی عمدۀ این برنامه‌ها را آشکار کرد. «نوآوری‌های آموزشی» در عمل «پیشنهادهای آموزشی» است که با ارائه راهکارهایی برای برطرف کردن این کاستی‌ها، برنامه‌های آموزش مهندسی کشور را برای گذر موفقیت‌آمیز از فرایند ارزیابی برونی، در سطح ملی و بین‌المللی، آماده سازد. نتیجۀ پژوهش‌های صورت گرفته در زمینۀ آموزش مهندسی، از یک سو به‌شورای راهبردی کرسی یونسکو عرضه شده؛ و از سوی دیگر از طریق وبگاه کرسی، در معرض داوری همکاران دانشگاهی قرارمی‌گیرد. به‌‌همراه هر پیشنهاد آموزشی، مستندات لازم، از جمله گزارش پژوهش‌، که اغلب به‌‌ صورت مقالاتی به‌ چاپ رسیده، نیز عرضه می‌شود. همکاران و مراکز دانشگاهی می‌توانند نظرات و یافته‌‌های خود را، در مورد هریک از این پیشنهادهای آموزشی، و پیامدهای اجرای آن، با ما و دیگر ذینفعان در سرتاسر کشور، به‌ اشتراک بگذارند.

حسین معماریان1402
   
91. یک دهه با کرسی یونسکو در آموزش مهندسی
اهداف، دامنه فعالیت‌ها و دستاوردهای کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، در طول یک دهه فعالیت آن، چه بوده است؟ ادامه...
                     
90. الگوهای طراحی آموزشی
چه مدل‌ها و اصولی برای طراحی آموزش یک درس یا یک فعالیت آموزشی، پیشنهاد شده است؟ ادامه...
       
1401
..................
89. آرمان‌های یونسکو برای آموزش
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) چه اهدافی را برای گسترش آموزش درنظر گرفته است؟ ادامه...
   

88. پرسش و پاسخ و یادگیری

چه نوع سؤال، و به چه صورتی، می‌تواند انگیزه دانشجویان را به یادگیری افزایش دهد و شرایط یادگیری فعال را در کلاس ایجاد نماید؟ ادامه...

             
نوآوری آموزشی: مهارت های نرم و اشتغال

87. مهارت‌های نرم و اشتغال

معروف است که: «این تخصص و مدرک تحصیلی است که باعث دعوت افراد به یک مصاحبه استخدامی می‌شود. ولی آنچه که باعث گزینش نهایی یک نفر، از میان متقاضیان متعدد استخدام می‌شود، مجموعۀ شایستگی‌ها و مهارت‌های فردی وی است.» ادامه...

86. مؤسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران

برنامه‌‌های آموزشی مهندسی کشور، توسط چه مرکزی و چگونه اعتبارسنجی و ارزشیابی می‌شوند؟ ادامه...

..

    

85. همترازی درس

چگونه مطمئن شویم که فعالیت‌هایی که برای طراحی درس، انتخاب منابع درسی و تدریس آن در کلاس، انجام می‌دهیم هدف‌های یادگیری درس را محقق خواهد کرد؟ ادامه...

   

84. یادگیری خودتنظیم

یادگیری خودتنظیم چیست؟ چرخۀ یادگیری خودتنظیم از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟ دانشجویان و اساتید چه نقشی در توسعۀ مهارت‌های خودتنظیمی دارند؟ ادامه...

   

83. تعیین سبک یادگیری

چگونه می‌توانیم سبک یادگیری خود را تعیین کنیم؟ دانستن سبک یادگیری چه کمکی به یادگیری می‌نماید؟ ...ادامه

   

82. ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی

مدل منطقی آموزش چیست؟ چگونه می‌توان با استفاده از مدل منطقی، میزان اثربخشی یک برنامه آموزشی را سنجید؟ ...ادامه 

 
.

 81طراحی فراگیر برای یادگیری (UDL)

طراحی فراگیر یادگیری به چه معناست؟ اصول طراحی فراگیر یادگیری کدامند؟ ...ادامه

      

80. تدارک کار تیمی

چرا بسیاری از کارهای تیمی دانشجویی ناموفق است؟ «پنچره جوهری» چه اطلاعاتی در اختیار قرار می‌دهد؟ ...ادامه

1400     
...
     

 79. توسعه هویت دانشجویان و  یادگیری

 هویت چیست؟ رشد و توسعه هویت در دانشجویان چگونه انجام  می‌شود؟ توسعه هویت چه نقشی در یادگیری دارد؟ ...ادامه

     

 78. دیروز، امروز و فردای آموزش مهندسی

در چند دهه اخیر، چه تحولات عمده‌ای در آموزش مهندسی صورت گرفته است؟ این تحولات چه نقشی در ارتقای آموزش مهندسی داشته‌اند؟ ...ادامه

     

 77. طرزفکر و یادگیری

طرزفکر چیست و چه نقشی در یادگیری دارد؟ طرزفکر ثابت و رشد چه تفاوتی با هم دارند؟ آیا می‌توان طرزفکر را اصلاح کرد؟ ...ادامه

   

 76. شناخت، فراشناخت و یادگیری

فراشناخت چیست و چه تفاوتی با شناخت دارد؟ نقش فراشناخت در یادگیری چیست؟ ...ادامه

     
     

 75. سازوکار طراحی درس

«هم‌ترازی آموزش» چگونه محقق می‌شود؟ «نقشه درس» چیست و چگونه تهیه می‌شود؟ «راهنمای درس» چه محتوایی دارد؟ ...ادامه


      

74. اصول یادگیری مؤثر

هفت اصلی که می‌توانند یادگیری را افزایش دهند کدامند؟ توجه به چه نکانی یادگیری را بهتر می‌کند؟ ...ادامه 

...

1399

...
        73. مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی، مستقر در شیراز، با چه هدفی تشکیل شده است؟ دامنه خدمات ارائه شده توسط این مرکز چیست؟ چگونه می‌توان از این خدمات استفاده کرد؟ ...ادامه

     

 72.  200 ابزار برتر یادگیری در وب

نرم‌افزار‌ها و دیگر ابزارهای یادگیری در وب که می‌توانند به یادگیری کمک نمایند، کدامند و چه توانایی‌هایی دارند؟ ...ادامه 

      

71. آرمان‌های یونسکو برای آموزش

یونسکو چه راهکارهایی را برای تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر، و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمـر بـرای همـه، درنظر گرفته است؟ ...ادامه 

     

70. خودارزیابی اعضای هیأت‌علمی
خودارزیابی چیست و چگونه انجام می‌شود؟ نتایج خودارزیابی چگونه می‌تواند به ارتقای کیفیت تدریس کمک کند؟ ...ادامه 

          

69. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی (آیسسکو)  

آیسسکو چیست و چه هدف‌هایی را دنبال می‌کند؟ کمیسیون ملی آیسسکو در ایران چه نقشی را به عهده دارد؟ ...ادامه                                                

     

68. چرا، چطور و چگونه؟
تفاوت سؤال‌هایی که با «چرا» شروع می‌شوند، با سؤال‌هایی که با «چگونه یا چطور» شروع می‌شوند، در چیست؟ ...ادامه 

67. یونسکو، کووید 19 و آموزش برخط 

راه‌حل‌های یونسکو برای آموزش در بحران کرونا چیست؟ یونسکو چه منابعی را در این زمینه تهیه یا معرفی کرده است؟ ...ادامه

    

66. PhD چیست؟

پی‌اچ‌دی چگونه تعریف می‌شود؟ با چه میزان دانش و کوشش می‌توان این مدرک را کسب کرد؟ ...ادامه 

 

65. آموزش مهندسی در شرایط بحران

تا چه حد در ارائه آموزش برخط موفق بوده‌ایم؟ شرایط عرضۀ موفقیت‌آمیز یک درس به‌صورت برخط چیست؟ ...ادامه                                                

...
1398

...


64. ایستگاه نوآوری   

در سال‌های اخیر نوآوری به کلیدواژه پیشرفت و توسعه کشورها، سازمان‌ها و مؤسسات تبدیل شده است ...ادامه                                                                                    

 63. سازوکار یاددهی و یادگیری
چه آینده‌ای برای فرایند یاددهی-یادگیری می‌توان متصّور شد؟ نظریه‌های معروف یادگیری کدامند؟ ...ادامه
     

62. ده اقدام برجسته دهۀ گذشته برای ارتقای آموزش مهندسی ایران (1389-1388)

در طول یک دهه، که از تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران می‌گذرد، چه کوشش‌هایی برای ارتقای ...ادامه

         

61. دیروز، امروز و فردای باسوادی

مفهوم سواد در سدۀ گذشته، تغییرات بسیاری کرده است. به‌عنوان مثال، در طی این مدت یونسکو، چهار تعریف مختلف ...ادامه

60. یادگیری معکوس

در دنیایی که دانشجویان، از طریق تلفن همراه، به‌هرگونه اطلاعات مورد نیاز دسترسی دارند، آیا می‌‌توان آنها را به‌روش‌های تدریس سنتی، در کلاس راضی نگاه داشت؟ ...ادامه

...
1397     
...

 

59. ارتباط صنعت و دانشگاه

همچنان که کالای تولید شده در یک کارخانه باید رضایت مصرف‌کنندگان را به‌دست آورد، تا بقا و رشد کارخانه تضمین شود؛ محصولات دانشگاه، یعنی دانش‌آموختگان، نیز باید بتوانند ...ادامه

 

58. تشکیل دفتر دادوری در مراکز آموزش عالی

ارائه خدمات آموزشی خوب، محدود به در اختیار داشتن اساتید مجرب، کارکنان ورزیده و تأمین امکانات درخور، نمی‌شود. ایجاد محیطی مناسب برای یاددهی و یادگیری، که عاری از تنش و منازعات باشد، ...ادامه

 

57. چالش‌های ارزیابی عملکرد هیأت‌علمی

ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی، توسط نظرسنجی از ذینفعان آموزش، یکی از روش‌های آگاهی از کاستی‌ها، به‌منظور بالابردن کیفیت آموزش‌های ارائه شده است. در این نوشته، ...ادامه

 

56بررسی علل بی‌انگیزگی دانشجویان مهندسی

در چند سال اخیر، گزارش‌‌های متعددی از بی‌انگیزگی دانشجویان از سوی اساتید ارائه شده است. به‌منظور بررسی این مسئله، ...ادامه

...
1396
...

  

55. عُسرت آموزش، در آموزش مهندسی

رشد جمعیت و افزایش اقبال به‌آموزش عالی در کشور باعث شد که   برای چند دهه، برای هر فرصت تحصیل، چند متقاضی وجود داشته باشد. در چنین شرایطی بود که  ...ادامه

  

54. چالش‌های آموزش برخط مهندسی

بررسی‌ها و اقدامات مربوط به استفاده از فناوری در آموزش و یادگیری تاریخچه طولانی دارد. در گذشتۀ نه چندان دور آموزش از ...ادامه


53. طراحی دورۀ «کارشناسی‌ارشد آموزش مهندسی»       از اهداف اصلی آموزش عالی کشور، تولید و اشاعه دانش و تربیت نیروی متخصص و ماهر برای رشد و توسعه جامعه است. در این میان ...ادامه

 

      

52. طراحی درس جدید تحصیلات تکمیلی «آموزش مهندسی»  

جهانی شدن اقتصاد، پیشرفت‌های شگرف در فناوری و علوم و حرکتی جهانی به‌ سمت ارزشیابی دستاوردمحور برنامه‌های ...ادامه 

      

51. دورۀ آموزشی توسعه مهارت‌های   یاددهی-یادگیری اعضای هیأت‌علمی

کیفیت شرط بقای مراکز آموزشی مدرن و دریچه‌ای به‌سوی جهانی  شدن آموزش عالی است. یکی از در دسترس‌ترین روش‌ها برای ...ادامه

     

50. کسب «توانایی جانبی» در دورۀ کارشناسی مهندسی

این روزها، هر چند مدت یکبار، با چاپ یک مقاله، یا ارائه یک سخنرانی، این مطلب بار دیگر مطرح می‌شود که دانش‌آموختگان ...ادامه

     

49.  هوشهای چندگانه و یادگیری

هوش چیست و ضریب‌هوشی 1(IQ) کدامست؟ آیا هوش ذاتی است و نمی‌توان آنرا افزایش داد؟ هوش چه نقشی در یادگیری و  انتخاب‌‌های تحصیلی و شغلی دارد؟...ادامه

     

48. ساماندهی راهنمای درس

قسمت عمدۀ فعالیت‌های آموزشی اساتید مهندسی را می‌توان به‌سه بخش فعالیت‌های قبل از تدریس، عملیات تدریس و یادگیری، و فعالیت‌های مربوط ...ادامه

     

47. ارتقای انگیزۀ دانشجویان مهندسی

انگیزه نیرویی است که فرد را به عمل و حرکت وا می‌دارد، به وی  انرژی  می‌دهد و فعالیت او را در جهت رسیدن به‌ هدف شکل می‌دهد. هر فرد، ...ادامه

     

46. نظرسنجی کاغذی تکمیلی از دانشجویان

یکی از روش‌های آگاهی از میزان موفقیت آموزش‌های ارائه شده، نظرسنجی از دانشجویان است. این نظرسنجی‌ها، که از دیرباز مرسوم بوده است، ...ادامه

45. هفت اصل تدریس خوب در آموزش کارشناسی

آموزش کارشناسی را چگونه می‌توان بهبود بخشید؟ آموزش خوب باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟ در سال 1987 میلادی، دو  پژوهشگر به نام‌های ...ادامه

...
 1395

...

 

44. ضرورت نوآوری در آموزش مهندسی

در سال‌های اخیر رشد تعداد مقالات منتشر شده در نشریات پژوهشی بین‌المللی به‌عنوان معیار پیشرفت علمی و نوآوری در نظر گرفته شده است. ...ادامه

 

     

43. ضرورت آینده‌پژوهی در آموزش مهندسی

در دنیای امروز تغییرات با آهنگی پرشتاب‌تر از گذشته رخ می‌دهند. تغییرات فناوری، و به‌دنبال آن تغییر در دیگر جنبه‌های زندگی، افزایش روزافزون ...ادامه

     

42. اصلاح گزارش عملکرد دانشجویان

سطح نمرات درس‌ها در مراکز آموزش مختلف متفاوت است. حتی در  یک دانشگاه نیز نمرات دانشجویان در دانشکده‌ها یا گروه‌های آموزشی مختلف، یکسان نیست. ...ادامه

     

41. توسعه همکاری‌های بین‌المللی در آموزش مهندسی

دستورکار سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار، با عنوان "دگرگون  ساختن جهان ما"، در سپتامبر 2015 در مجمع عمومی سازمان ملل  متحد به‌تصویب رسید. ...ادامه

     

40. سنجش میزان یادگیری دانشجویان

اساتید مهندسی سال‌های زیادی را صرف فراگیری دانش و مهارت،  در  زمینۀ تخصصی و کار حرفه‌ای خود می‌کنند؛ ولی اغلب آموزش  مناسبی  را ...ادامه

     

39. کاستی‌های برنامه‌های آموزش مهندسی ایران

آموزش مهندسی در سطح جهان، به‌یک تعریف کم و بیش واحد از توانایی‌های موردنیاز دانش‌آموختگان مهندسی، نزدیک شده است. ما  نیز اگر بخواهیم ...ادامه

          

38. آموزش طراحی مهندسی

طراحی، اوج فعالیت‌های مهندسی است. مهندسان، با به‌کارگیری قوه تخیل و مهارت‌های حرفه‌ای خود، نقش مؤثری در طراحی و ...ادامه

         

37. ارزیابی برونی برنامه‌های آموزش مهندسی 

در طی یکی دو دهۀ گذشته ارزشیابی برنامه‌های آموزشی به‌عنوان رکنی مهم در آموزش مهندسی، مورد شناسایی قرارگرفته است. مرور فرایند ارزشیابی ...ادامه

          

36. آموزش نشر یافته‌های پژوهش

با رشد روزافزون تحقیقات در زمینه‌های گوناگون دانش بشری، بر اهمیت روش‌های ثبت نتایج و ارائۀ دستاوردهای تحقیقات نیز افزوده شده است. ...ادامه

       

35.  توسعۀ توانایی‌های آینده‌ساز در دانشجویان مهندسی

بازار کار به‌شدت رقابتی کنونی مهندسی، این سؤال را از ابتدای  تحصیل برای بسیاری از دانشجویان مطرح می‌کند که جدا از جدیت در خواندن درس‌ها و ...ادامه

     

34.  آموزش اخلاق حرفه‌ای

هر چند مدت یکبار اخباری در مورد رفتار یا عملکرد نامناسب یا سوء استفادۀ شخصی در حرفه‌های پزشکی، حقوق و یا حرفه‌های دیگر، منتشر می‌شود. ...ادامه

     

33. مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی

گزاره‌هایی چون: «در سال 2020 دانش بشری هر 73 روز دو برابر خواهد شد» یا «حجم اینترنت هر 250 روز دو برابر می‌شود»، نمونه‌هایی هستند که ...ادامه

     

32. سازوکار حضور و غیاب دانشجویان

از دیرباز ضرورت حضور دانشجویان در کلاس‌های درس دانشگاه، و  جلسات فعالیت آزمایشگاهی و حل مسئله، مورد تأکید قرار گرفته  است. این روزها ...ادامه

31. بازنگری نظرسنجی بر خط از دانشجویان

نظرخواهی از دانشجویان، در مورد عملکرد اساتید، از دیرباز معمول  بوده است. تا چند سال پیش نظرخواهی‌ها به‌صورت کاغذی ...ادامه 

...
 1394 
...
     

30. آموزش توسعۀ پایدار

جمعیت جهان از میلیارد نفر در سال 1930 میلادی بهمیلیارد در سال 1975، میلیارد در سال 2000 و بیش از 7میلیارد در سال 2015 رسید. ...ادامه

     

29. کاهش اقبال دانش‌آموزان به‌ رشته‌های فنی مهندسی 

آموزش عالی ایران در طول چند دهۀ گذشته سال‌های پر فراز و نشیبی را پشت سر گذارده است. در طول دهه هشتاد شمسی تعداد دانشجویان آموزش ...ادامه

     

28. ضرورت پژوهش در آموزش مهندسی

با گذشت حدود هشت دهه از آغاز آموزش عالی دانشگاهی در  ایران،   آموزش مهندسی در کشور، درکنار گسترش کمّی زیاد، فراز و  فرودهای  چندی را ...ادامه 

     

27. توسعۀ مهارت‌های یاددهی-یادگیری دستیاران آموزشی

تدریس با کیفیت محتاج حضور مدرسانی است که در مورد روش‌های  یاددهی و یادگیری، آموزش دیده باشند. باید توجه داشت که  استادان   تنها آموزشگران ...ادامه

     

26. ارتقای کیفیت آموزش مهندسی 

کیفیت شرط بقای مراکز آموزشی مدرن و دریچه‌ای به‌سوی جهانی  شدن آموزش عالی است. در یکی دو دهۀ گذشته آموزش مهندسی  در سطح جهان، ...ادامه

     

25. طراحی درس جدید یا بازنگری درس موجود

پس از آنکه ارائه درسی به‌ما محول شد و اطلاعات اولیه در مورد  سابقۀ  تدریس آنرا به‌ دست آوردیم، کلیدی‌ترین اقدام تهیۀ  هدف‌های ‌  یادگیری درس است. ...ادامه

     

24. انتخاب دانشجویان برجسته توسط «فهرست تشویق دانشکده» 

توجه بیش از حد محیط‌های آموزشی به‌ مفهوم شاگرد اولی، به‌‌ویژه  بعد از درنظر گرفتن آن به‌‌عنوان معیاری برای ادامه تحصیل بدون  کنکور در مقطع ...ادامه

     

23. تشکیل گروه‌ بررسی‌های آموزشی 

ارتقای مهارت‌های آموزشی مدرسان یک برنامه آموزشی و ایجاد  هماهنگی بین آموزش‌های ارائه شده توسط مجموعۀ استادان، از  مواردی است که ...ادامه

     

22. تهیۀ هدف‌ها و دستاوردهای آموزش مهندسی

یکی از پیش‌نیاز‌های آموزش موفق، تعیین هدف‌های یادگیری مناسب  برای درس‌ها و برنامۀ آموزشی است. استادان با آگاهی از هدف‌های برنامه، محتوای درس‌ها و ...ادامه

...
 1393 
...
     

21. توسعه مهارت‌های آموزشی اعضای هیأت‌علمی

هدف از ارائۀ یک درس چیست؟ دانشجویان ما پس از پایان درس چه باید بدانند یا قادر به‌انجام آن باشند؟ چه میزان گفتن، شنیدن، خواندن،  نوشتن، ...ادامه

     

20. ارزیابی درونی برنامه‌های آموزش مهندسی

میزان کارایی یک برنامه آموزشی از روی توانایی‌ها و دستاوردهای  کسب شده توسط دانش‌آموختگان آن سنجیده می‌شود. تنها از طریق ارزشیابی است که ...ادامه

     

19. پیمان‌های جهانی هم‌ارزی آموزش مهندسی

در یکی دو دهۀ گذشته اقدامات متعددی جهت امضای موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه و ایجاد پیمان‌های بین‌المللی در زمینه ارزشیابی آموزش مهندسی ...ادامه

     

18. آموزش مهندسی استاندارد

گروه کاری یونسکو در مورد آموزش در قرن 21، در گزارش‌هایی که در سال‌های 1996 و 1998 عرضه کرد، ضمن تأکید بر نقش آموزش  مداوم، ...ادامه                                                        

     

17. مقابله با پژوهش‌نمایی در آموزش عالی

تعداد دانشجویان کشور از سال 1355 تا سال 1395 از 150 هزار به 4/5 میلیون نفر رسیده است. یعنی در مدت 40 سال 30 برابر  افزایش یافته است. ...ادامه

     16. بازنگری پروژه‌ کارشناسی مهندسی 

آموزش عالی در کشور ما در چند دهۀ گذشته تغییرات ساختاری و  محتوایی زیادی داشته است. بررسی برنامه‌های مصوب آموزش کارشناسی مهندسی کشور ...ادامه 

     

15. بازنگری دستور‌العمل برگزاری امتحانات

آیا دانشجویان اجازه دارند در سر جلسۀ امتحان موبایل همراه داشته باشند؟ اگر دانشجویی در طول امتحان تقاضای رفتن به‌خارج از جلسۀ را کرد ...ادامه                                       

     

14. بازنگری تقویم آموزشی

تدوین و اجرای مستمر یک تقویم آموزشی عاملی مهم در رعایت نظم  آموزش و پژوهش از نظر زمان‌بندی و تداوم آن و در نتیجه حفظ کیفیت مطلوب ...ادامه

.13. بازنگری برنامه‌های آموزش مهندسی

همزمان با پایان گرفتن قرن بیستم و آغاز هزاره جدید، بسیاری از کشورهای جهان بازنگری‌های گسترده‌ای، به‌خصوص در زمینه  آموزش عالی ...ادامه

...
 1392 
...

12. درس جدید درآمدی بر مهندسی

آموزش دانشگاهی فنون، روابط و فرایند‌های یک رشته مهندسی را با جزئیات بسیار می‌آموزد ولی کمتر آموزشی در مورد نحوۀ به‌‌کارگیری آنها در ...ادامه 

  

11. یادگیری فعال

اتکای تنها به‌ سخنرانی سنتی، یا اختصاص کل یک جلسۀ درس به‌  ارائه یکنواخت مطالب با پاورپوینت، اغلب کسالت‌آور بوده و معمولا یادگیری مورد ...ادامه

      

10. سبک‌های یاددهی-یادگیری
اساتید دارای سبک‌های تدریس مختلفی بوده و دانشجویان نیز دارای سبک‌های یادگیری متفاوتی می‌باشند. بهترین و ماندگارترین یادگیری زمانی ...ادامه

     

9. ارتقاء جایگاه تفکر خلاق در آموزش مهندسی 

تفکر، عملی ذهنی است و زمانی مطرح می‌گردد که انسان با مسئله‌ای مواجه ‌است و خواستار حل آن است. در این هنگام، در ذهن تلاشی برای ...ادامه 

     

8. آموزش کار تیمی

با پیچیده‌تر شدن فرایندها و سیستم‌های صنعتی، امروزه این گروه‌ها  هستند که به‌ جای افراد، واحد کار در مؤسسات صنعتی بزرگ  شده‌اند. انتخاب گروه و ...ادامه

      

7. آموزش مهارت‌های ارتباطی

ارتباط تنها انتقال ایده‌ها و اطلاعات از یک نقطه به نقطۀ دیگر نیست. بلکه ارسال اطلاعات و مفاهیم به‌گونه‌ای است که مخاطب بتواند آن  را  درک کند ...ادامه

      

6. آموزش نگارش پیراسته

اگر سامان دادن یک پیغام را به ساختن یک دیوار تشبیه کنیم، شکل  نهایی پیغام تنها به‌کلمات (یعنی آجرهای دیوار) بستگی ندارد، بلکه  به‌نحوه‌ای که آنها ...ادامه 

     

5. تدریس با پاورپوینت

سخنرانی روشی سنتی برای آموزش، و عبارت از ایستادن در برابر  دانشجویان و عرصۀ اطلاعاتی جهت یادگیری آنهاست. در دانشگاه، هدف سخنرانی ...ادامه

4. ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی

امروزه مهندسی به‌ یک نظام جهانی تبدیل شده و در نتیجه آموزش آن نیز کم و بیش از الگویی جهانی تبعیت می‌نماید. در چنین شرایطی اعتبار مشابه مدارک ...ادامه

...
1391
...

     

3. آموزش مهندسی در ایران

براساس مدارک موجود، ایرا‌ن زمین زادگاه و محل پیدایش بسیاری  از نوآوری‌ها و اختراعات بوده و همچنین تعداد زیادی از اکتشافات علمی و فنی توسط ...ادامه

     

2. چالش‌های جهانی مهندسی                                             قرن بیستم شاهد شگرف‌ترین پیشرفت‌های مهندسی و فناوری بود. بدیهی است که در کنار این دستاوردها، ناکامی‌هایی نیز وجود داشته  است. در قرن بیستم ...ادامه     

1. مهندس و مهندسی                                                              در یک نظرخواهی، که در سال 1384 از تعدادی  از دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی مهندسی دانشکده فنی دانشگاه تهران  صورت گرفت ...ادامه


4727 بازدید
<span style="font-size:x-large;color:#0000ff;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;"><strong>نوآوری&zwnj;های آموزشی</strong></span>