طراحی دوره های آموزشی

طراحی دوره‌های آموزشی

توسعۀ مهارت‌های حرفه‌ای را می‌توان به‌توسط دروس و برنامه‌های آموزشی مفصل‌تر ویا منتهی به‌مدرک نیز به‌دست آورد. به‌این‌ منظور یک دوره آموزشی یک هفته‌ای توسط کرسی یونسکو در آموزش مهندسی طراحی و به‌اجرا گذارده شده است.

 

دوره آموزشی توسعۀ مهارت‌های آموزشی اعضای هیات علمی:  هدف این دوره یک هفته‌ای بهبود مهارت‌‌های آموزشی اعضای هیات علمی، که به‌تازگی استخدام شده اند، و در کنار آن آگاهی از سازوکار فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی، به‌منظور کمک به‌ بهبود کیفیت آموزش و ارتقای فرایند یاددهی-یادگیری است. در چهار روز ابتدای این دوره، هشت کارگاه در زمینۀ مهارت­­­­های یاددهی-یادگیری و ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی، عرضه می­شود. ادامۀ دوره نیز به‌آشنایی شرکت کنندگان با امور آموزشی، پژوهشی، اداری و رفاهی دانشگاه،  اختصاص یافته است. این دورۀ آموزشی اول بار برای گروهی از اساتید معدن و زمین‌شناسی دانشگاه‌های افغانستان برگزار شد. مدت زمان این دوره آموزشی، یک هفته از تاریخ ششم الی دهم شهریورماه سال 1395 بود و در این مدت، تعداد 25 نفر از اساتید معدن و زمین‌شناسی دانشگاه‌های پلی‌تکنیک کابل، بلخ و دانشگاه کابل در ارتباط با توسعه مهارت‌های یاددهی-یادگیری تحت آموزش‌های تخصصی توسط  آقای دکتر معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی قرار گرفتند. هدف از اجرای این دوره، ارائه روش‌هایی برای بالابردن کیفیت آموزش بوده و آموزش این دوره شامل مجموعه فعالیت‌هایی است که باید در زمان آماده‌سازی و اجرای یک درس یا یک برنامۀ آموزشی صورت‌ گیرد تا کیفیت آموزش عرضه شده از سطح قابل قبولی برخوردار باشد. در این دوره، مطالبی با عناوین تدارک تدریس هدفدار، سبک‌های یاددهی-یادگیری، سنجش دستاوردهای یادگیری، تجربیات تدریس، کنترل کیفیت برنامه‌های آموزشی جمعاً به مدت 20 ساعت به‌صورت پنج کارگاه آموزشی تدریس شد. هر کارگاه در نیم روز و در دو جلسه (جمعاً به‌مدت 4 ساعت)، برگزار شد، که در جلسه اول مطالب تئوریک مرتبط با موضوع کارگاه ارائه شد و در جلسه دوم شرکت کنندگان در کارگاه به‌صورت  گروهی مطالب عرضه شده را به‌‌‌کار گرفتند. در پایان دوره نیز گواهی‌نامه‌ شرکت در دوره آموزشی به شرکت کنندگان اهداء شده است.297 بازدید