کتاب‌ها


........

          
 •     نام کتاب: گزارش وضعیت آموزش فنی و مهندسی در         ایران
 •     مؤلف: دکتر حسین معماریان
 •     انتشارات: انجمن آموزش مهندسی ایران و کرسی           یونسکو در آموزش مهندسی
 •    چاپ اول: 1399
 •    تعداد صفحات: 214


  ادامه ...


     
 •    نام کتاب: یاددهی و یادگیری؛ 50 راهکار برای بهبود           کیفیت  آموزش مهندسی
 •    مؤلف: دکتر حسین معماریان
 •    انتشارات: دانشگاه تهران
 •    چاپ اول: شهریور 1398
 •    تعداد صفحات: 313


  ادامه ...          
 •    نام کتاب: طراحی مهندسی
 •    نویسنده: دکتر حسین معماریان
 •    انتشارات: دانشگاه تهران
 •    چاپ اول: 1 فروردین 1392
 •    تعداد صفحات: 478

  ادامه ...

          
 •    نام کتاب: نوآوری در آموزش مهندسی
 •    نویسنده: دکتر حسین معماریان
 •    انتشارات: دانشگاه تهران
 •    چاپ اول: 1 فروردین 1391
 •    تعداد صفحات: 439

  ادامه ...

 •    نام کتاب: حرفه مهندسی
 •    نویسنده: دکتر حسین معماریان
 •    انتشارات: دانشگاه تهران
 •    چاپ اول: 18 بهمن 1388
 •    تعداد صفحات: 524

ادامه ...

......

...

فصل از کتاب

...

....
 •  نام کتاب: نگاهی به تجربه‌های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران                         
 • نویسندگان: عباس بازرگان، مقصود فراستخواه، یداله مهرعلیزاده، حسین معماریان، بهروز مهرام و نسرین نورشاهی 
 • انتشارات: دانشگاه تهران 
 • چاپ اول: اسفند 1396  
 • تعداد صفحات108   

  ادامه ...

..
دیروز، امروز و فردای آموزش مهندس
 • عنوان فصل: دیروز، امروز و فردای آموزش مهندسی، پیش‌ گفتار ترجمه کتاب: بازاندیشی آموزش مهندسی، رویکرد CDIO 
 • نوشته: ادوارد کرولی و همکاران
 • ترجمه: دکتر حسن محجوب عشرت‌آبادی، دکتر یعقوب انتظاری
 • انتشارات: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی چاپ اول 1399

  ادامه ...

..
.
پویش علمی ایران در آینه 1400

 • نام کتاب: پویش علمی در آینه 1400، یکصد مورد ایده‌پردازی و طرح گفتمان‌های جدید.
 • نوشته: گروه نویسندگان
 • انتشارات: دانشگاه تهران
 •  چاپ اول: 1400      

ادامه ...

.........


2638 بازدید