امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی و انجمن آموزش مهندسی ایران؛ 92/12/25

تفاهم نامه همکاری میان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و انجمن آموزش مهندسی ایران در تاریخ 92/12/25 به امضای طرفین تفاهم نامه (دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و دکتر پرویزجبه دار مارالانی، رئیس هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران) رسید.

متن تفاهم نامه


555 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی و انجمن آموزش مهندسی ایران؛ 92/12/25