مجله پژوهش در آموزش مهندسی

انجمن آموزش مهندسی ایران با همکاری موسسه انتشاراتی بین المللی Springer مجله Engineering Education Research را منتشر می کند.

هدف این نشریه ایجاد همگرایی و برقراری پیوند میان گروه متنوعی از دانشمندان حوزه آموزش و متخصصان حرفه ای با ترویج پژوهش و گفتگو برای دستیابی به روشهای ارائه آموزش برتر مهندسی است. زمینه " آموزش مهندسی"، شامل خبرگانی از میان استادان رشته های مهندسی، مهندسان فعال در صنایع گوناگون و پژوهشگرانی با پیشینه های آموزشی-پژوهشی چند رشته ای متعدد را در برمی گیرد. EER  می کوشد متخصصان حرفه ای، آموزشی و دانشی را با یکدیگر پیوند دهد و بدنه ای از دانش را ایجاد کند به طوری که منجر به پیشرفت های چشمگیر و تبادل اطلاعات پیشرفته درخصوص یادگیری، توسعه، تعلیم و آموزش در زمینه مهندسی گردد. هدف اصلی EER تقویت نوآوری و تعالی آموزشی به نفع دانشجویان رشته های مهندسی است.هدف، ارتقاء تعالی در آموزش مهندسی با تبدیل شدن به یک ارائه دهنده جهانی دانش قابل دسترس و با کیفیت بالا، ایجاد درک الزامات و چالش های مربوط به توسعه مهارت های مهندسی در همه سطوح و در نهایت تسهیل و رشد آموزش مهندسی در سراسر جهان است. اولویت راهبردی، اتصال افراد در زمینه آموزش مهندسی از طریق دانش، مهارت و جامعه است. EER به عنوان یک مجله بین المللی و چند رشته ای که مقالات چاپ شده در آن توسط هیأت تحریریه ای از خبرگان این حوزه به داوری می رسد، به ارائه بستری برای انتشار تحقیقات پیشرفته علمی و کاربردی در زمینه های فناوری های آموزشی و مهندسی اختصاص یافته است.

بر این اساس، مجله "پژوهش در آموزش مهندسی"  از صاحبنظران و علاقه مندان به "آموزش مهندسی" دعوت می کند تا با ارائه  مقالات پژوهشی یا مروری که دربردارنده مطالعات اصلی و نوآورانه در زمینه دانش نظری، روش شناختی و موضوعی آموزش مهندسی باشد، باعث پیشرفت تحقیقات، مهارت های عملی و سیاست گذاری آموزش مهندسی شوند. این امر بستر مناسبی را برای محققان علاقمند فراهم می کند تا ایده ها، یافته ها و آخرین تحولات آموزش مهندسی و فن آوری های آموزشی و تأثیر آنها بر جامعه را ارائه دهند.

موضوعات محوری در این ژورنال شامل موارد زیر هستند:

1.  ارزیابی و اعتبارسنجی برنامه های مهندسی

2.  ابتکارات نوآورانه با هدف تقویت یادگیری دانش جویان و استخدام پذیری

3.  مهندسی اجتماعی-شناختی و بین فرهنگی

4.  فلسفه مهندسی و فناوری

5.  دستورالعمل های مجازی و یادگیری آنلاین

6.  سیاستگذاری آموزشی، مدیریت و رهبری

7.  مهارتهای ارتباطاتی، زبانی و عمل گرایی در مهندسی

8.  عوامل انسانی، همگرایی سیستمی و پایداری

9.  آموزش مبتنی بر فناوری های نوظهور

10.  خلاقیت از طریق همکاریهای بین رشته ای و کار تیمی

11.  نوآوری مهندسی و تنوع گرایی

12.  آموزش STEM(علوم ، فناوری ، مهندسی ، ریاضیات)

13.  روانشناسی مهندسی و ارگونومی شناختی

14.  مربیگری و تسهیل در کارآفرینی

15.  روش های آموزش رسانی و ارزیابی یادگیری

16.  یادگیری پروژه محور یا مبتنی بر حل مسئله PBL

17.  رهبری اخلاقی و آموزش مدیریت اجرایی

18.  آموزش ترکیبی و یادگیری حضور

19.  فرهنگ مهندسی و تجربه با جامعه چند هویتی (نژاد، جنسیت، و غیره)

20.  نقش پرورش در آموزش مهندسی

21.  مفاهیم آستانه و یادگیری دانشجویان

اعضای هیأت تحریریه

نویسندگان محترم مقالات می توانند مقاله خود را از طریق لینک زیر بطور مستقیم بارگذاری نمایند:

 https://www.editorialmanager.com/snas

دستورالعمل تهیه مقالات:

https://www.springer.com/journal/42452/submission-guidelines

لطفاً  طی فرایند ارسال مقاله، عنوان  Topical Collectionرا از زیر منو در بخش Editorial Manager  انتخاب نمایید.


849 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
مجله پژوهش در آموزش مهندسی