جلسه مشترک سالیانه اعضای شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ 99/8/28

چهارمین جلسه مشترک سالیانه «اعضای شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی» در روز چهارشنبه 28 آبان ماه، بصورت الکترونیک، با حضور 40 نفر از مدعوین  و طبق برنامه زیر برگزار شد:

خیرمقدم

وزارت علوم و آموزش مهندسی

 •  دکتر علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 •   فایل صوتی، (  11 دقیقه)

گزارش فعالیت های فصلنامه آموزش مهندسی ایران

 •   دکتر محمود یعقوبی، مدیرمسئول فصلنامه آموزش مهندسی ایران
 •   فایل صوتی، ( 8 دقیقه)
 • رونمایی از کتاب گزارش وضعیت آموزش فنی و مهندسی در ایران (سال تحصیلی 95-96)

گزارش فعالیت های انجمن آموزش مهندسی ایران

 •   دکتر علی اشرفی زاده، نایب رئیس انجمن آموزش مهندسی ایران
 •   فایل صوتی، ( 10 دقیقه)

گزارش فعالیت های انجمن آموزش مهندسی ایران

 • دکتر محمدرضا حائری یزدی، نایب رئیس انجمن آموزش مهندسی ایران
 • فایل صوتی، ( 6 دقیقه)

گزارش فعالیت های کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

 • دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی
 • فایل صوتی، (  5 دقیقه)


557 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
جلسه مشترک سالیانه اعضای شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ 99/8/28