رونمایی از کتاب گزارش وضعیت آموزش فنی و مهندسی در ایران؛ 99/8/28

کتاب «گزارش وضعیت آموزش فنی و مهندسی در ایران»، به قلم دکتر حسین معماریان رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و عضو هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران، با مشارکت انتشارات دانشگاه تهران و انجمن آموزش مهندسی ایران منتشر و در جلسه مشترک سالیانه «اعضای شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی»  که در تاریخ 28 آبان ماه برگزار شد، رونمایی شد. 

در این کتاب، وضعیت آموزش فنی و مهندسی کشور در سال تحصیلی 95-96 مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش این بررسی، در 10 فصل زیرسامان یافته است:

  1. آموزش فنی و مهندسی در ایران
  2. برنامه‌های آموزش فنی و مهندسی
  3. مراکز آموزش فنی و مهندسی
  4. دانشجویان و دانش آموختگان فنی و مهندسی
  5. اعضای هیأت علمی فنی و مهندسی
  6. توزیع جغرافیایی آموزش فنی و مهندسی
  7. آمار رشته‌های اصلی تحصیلی فنی و مهندسی
  8. آموزش برخط فنی و مهندسی
  9. آموزش فنی و مهندسی در زیر نظام‌های دیگر
  10. پی‌نوشت   ادامه

 


426 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
رونمایی از کتاب گزارش وضعیت آموزش فنی و مهندسی در ایران؛ 99/8/28