شرکت در جلسه کرسی های یونسکو در دانشگاه تهران؛ 24 دیماه 99

در این جلسه، رؤسای کرسی‌های یونسکو در دانشگاه تهران، ضمن معرفی کرسی خود و اهم اهداف و برنامه‌های آن، به بیان مهمترین فعالیت‌های اخیر خود پرداختند و پیشنهادها و هکارهایی را جهت ارتقای فعالیت‌های کرسی‌های دانشگاه تهران مطرح کردند. جناب آقای دکتر پاکت‌چی سفیر محترم ایران در سازمان یونسکو نیز بر اهمیت نقش کرسی‌ها و جایگاه و نقش مهم علمی و فرهنگی آنها تاکید کردند و در مورد فعالیت بیشتر کرسی‌های دانشگاه تهران و افزایش تعداد کرسی‌ها با تاکید بر ارتباطات مجازی مطالبی را بیان داشتند. دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در  آموزش مهندسی نیز در این جلسه حضور داشتند و در خصوص کرسی یونسکو در آۀموزش مهندسی و فعالیت ها و برنامه های آن توضیحاتی ارائه کردند.

منبع خبر


405 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
شرکت در جلسه کرسی های یونسکو در دانشگاه تهران؛ 24 دیماه 99