حضور کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در وبینار مشترک علمی ایران و روسیه،دوشنبه 6 اردیبهشت 1400Iran- Russia Joint Scientific Webinar

Universities in the context of COVID-19: the experience of Iran and Russia

26 April 2021

وبینار علمی مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه Tomsk State روسیه ما محوریت تبادل تجربیات آموزشی و پژوهشی در دوران پاندمی کرونا، در روز 6 اردیبهشت ماه بصورت آنلاین برگزار می شود. در این وبینار دکتر حسین معماریان رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و دکتر عباس بازرگان عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی سخنرانی خواهندکرد.

برنامه وبینار


371 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="font-size:small;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;"><strong>حضور کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در وبینار مشترک علمی ایران و روسیه،دوشنبه 6 اردیبهشت 1400</strong></span>