سخنرانی دکتر حسین معماریان درباره دیروز، امروز و فردای آموزش مهندسی در دانشگاه بوعلی سینای همدان؛  اردیبهشت 1400

به دعوت دانشگاه بوعلی سینای همدان،  در تاریخ 11/2/1400 دکتر حسین معماریان برای اساتید این دانشگاه، تحت عنوان "دیروز، امروز و فردای آموزش مهندسی"،  سخنرانی نمودند. ایشان در ابتدا تغییرات و دستاوردهای مهمی را که در بیش از یک صده گذشته در آموزش مهندسی صورت گرفته، برشمردند و سپس این سوال را مطرح نمودند که با بروز پاندمی کرونا چه بخش‌هایی از این دستاوردها دستخوش تغییر خواهند شد؟ برای پاسخ به این سوال ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در ادامه نتیجه نظرخواهی از 560  نفر از دانشجویان مهندسی 9 دانشگاه کشور را، که پس از یک ترم آموزش غیرحضوری صورت گرفته بود، ارایه دادند و نشان دادند که نقاط قوت و ضعف آموزش در دوران کرونا از دید دانشجویان چه بوده است. این سخنرانی که در ساعت 10 آغاز شده بود با پاسخ به پرسشهای اساتید، در ساعت 12 خاتمه یافت.


390 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
سخنرانی دکتر حسین معماریان درباره دیروز، امروز و فردای آموزش مهندسی در دانشگاه بوعلی سینای همدان؛  اردیبهشت 1400