آموزش مهندسی در آمریکا

آمار دانش آموختگان دوره کارشناسی دانشگاه‌های آمریکا، منتشر شد. این گزارش که توسط موسسه وایلی تهیه شده است اطلاعات مربوط به چهار گروه عمده سلامت، کسب و کار، علوم اجتماعی و مهندسی سال 2019 را در بر می‌گیرد. اطلاعات مربوط به آموزش مهندسی، که از این گزارش استخراج نموده ایم، از اینجا قابل دسترسی است.

444 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
آموزش مهندسی در آمریکا