برگزاری دوره توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی مهندسی؛ 17 مردادماه تا 9 شهریور ماه

دوره توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی مهندسی، توسط دکتر حسین معماران رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و به سفارش مرکز ارزیابی حین خدمت دانشگاه تهران در فاصله 17 مرداد تا  9 شهریور ماه برگزار می‌شود. در این دوره بیش از 20 نفر اعضای هیات علم ثبت نام کرده اند و در آن طی 8 کارگاه 3 ساعته (جمعا 24 ساعت) مهارت‌های مرتبط با تدارک درس، تدریس و یادگیری و سنجش میزان یادگیری مورد بحث قرار می‌گیرد. برنامه دوره آموزشی از اینجا قابل دستیابی است.

454 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
برگزاری دوره توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی مهندسی؛ 17 مردادماه تا 9 شهریور ماه