هفتاد و ششمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

هفتاد و ششمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 20مردادماه 1400 برگزار شد. اهم موار مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

  • ساز و کار پیشنهاد بازنگری مداوم برنامه های درسی

     پیشنهاد کرسی در مورد بازنگری مداوم برنامه‌های درسی در جلسه شورای آموزشی پردیس دانشکده های فنی، مطرح و مورد تأیید قرار گرفت. سازوکار و دلایل توجیهی این پیشنهاد از اینجا قابل دستیابی است.

  • آمار آموزش مهندسی در آمریکا

      دکتر معماریان گزارش آمار آموزش مهندسی در آمریکا را ارایه دادند. این گزارش از اینجا، قابل مشاهده است.

  • گزارش از اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

     آقای دکتر فاطمی گزارش خود در خصوص اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال را به‌شرح (پیوست) ارائه دادند. ایشان پیشنهاد کردند که یک پنل از طرف کرسی/ انجمن آموزش مهندسی ایران در این جشنواره برگزار شود. دکتر فاطمی  همچنین از اعضای کرسی درخواست کردند که حضور فعالی در این جشنواره داشته باشند.

  • سخنرانی: اصول تدریس موثر

     دکتر معماریان، سخنرانی خود را، با عنوان «اصول تدریس موثر»، با حضور بیش از 160 نفر از اساتید و دیگر علاقه‌مندان به موضوع، ارائه دادند. چکیده سخنرانی ایشان، از اینجا قابل مشاهده است.727 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
هفتاد و ششمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی