حضور کرسی در پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظامهای دانشگاهی

پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظامهای دانشگاهی، در  روزهای 19 و 20 آبان ماه 1400، به‌صورت الکترونیکی در دانشگاه کردستان برگزار شد. در روز اول، و بعد از مراسم افتتاحیه، اولین جلسه کنفرانس به‌ چهار سخنران کلیدی اختصاص داشت و ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی مدیریت این جلسه را به عهده داشتند:

  • سخنرانی دکتر عباس بازرگان، استاد دانشگاه تهران و عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، با عنوان: «نهادهای ارزیابی برونی کیفیت در نظام آموزش عالی ایران: از آرمان تا واقعیت»
  • سخنرانی دکتر یداله مهرعلیزاده، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز،با عنوان: «چهار دهه تجربه "موفق- ناموفق" آمایش آموزش عالی در ایران: تعامل و تقابل قدرت دولت، دانشگاه و جامعه»
  • سخنرانی دکتر آیاکا نودا، عضو مؤسسه ارزیابی و اعتبارسنجی ژاپن، با عنوان: «چگونگی ارتباط پیامدهای یادگیری در تدریس با ارزیابی وتضمین کیفیت(درآموزش عالی)؛ مورد مطالعه: ژاپن»
  • سخنرانی دکتر عظیم میرزازاده، استاد و مدیر گروه آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ تحت عنوان «روند تحولات ساختاری و فرایندی برای ارزیابی کیفیت در آموزش علوم پزشکی در ایران»
  

جزئیات برنامه این کنفرانس، همراه با عنوان مقالات و میزگردهای آن، از اینجا قابل دستیابی است.

.......


..........

...............456 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
حضور کرسی در پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظامهای دانشگاهی