هفتاد و نهمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ 29 دیماه 1400

 هفتاد و نهمین جلسه الکترونیکی شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموز مهندسی با حضور 19 نفر از اعضای این شورا در روز 29 دیماه 1400 برگزار شد. در این جلسه، پس از اعلام نتایج پیگیری مصوبات جلسه قبل (26 دیماه 1400)، موارد زیر مطرح شد:

1. اطلاع رسانی در خصوص برگزاری مجمع بین‌المللی کرسی‌های یونسکو، درباره آینده آموزش عالی؛ 4 بهمن ماه 1400 و دعوت از اعضا برای حضور در مجمع (اطلاعات بیشتر)

2. معرفی کتاب «راهنمای تدوین دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی؛ با تمرکز بر دوره کارشناسی فناوری اطلاعات» (اطلاعات بیشتر)

3. معرفی کتاب «مجموعه مصاحبه های پویش علمی ایران در آینه 1400». (اطلاعات بیشتر)

4. فراخوان مشارکت اساتید دانشکده فنی در پژوهش‌های مرتبط با آموزش مهندسی و اعلام پژوهش های در حال انجام در قالب پایان نامه های کارشناسی ارشد آموزش مهندسی و معرفی زمینه های پژوهش (اطلاعات بیشتر)

5. صحبت درباره  همکاری کرسی آموزش مهندسی با کرسی بازیافت آب برای برگزاری کیفی جشنواره ملی از روز آب تا نوروز آب در اسفندماه 1400. (دکتر محمدحسین صراف زاده در این زمینه توضیحاتی را ارائه کردند.)

6. اطلاع رسانی دکتر سیروس زمانی در زمینه همکاری کرسی با کرسی های یونسکو کشور فرانسه و ارائه چند پیشنهاد در این خصوص ( فایل پاورپوینت)

7. در نیمه دوم جلسه، دکتر رضا منیعی سخنرانی خود را با عنوان «سنجش مشارکت فعال تحصیلی دانشجویان، در مراکز آموزش فنی و مهندسی کشور» ارائه کردند. ادامه


272 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
هفتاد و نهمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ 29 دیماه 1400