برگزاری هشتادمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ 27 بهمن 1400

هشتادمین جلسه الکترونیکی شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی با حضور 17 نفر از اعضای این شورا در روز 27 بهمن 1400 برگزار شد. در این جلسه، پس از اعلام نتایج پیگیری مصوبات جلسه قبل (29 دیماه 1400)، موارد زیر مطرح شد:

1. معرفی کتاب «شرکت های استارت آپ در حوزه آموزش مهندسی» (اطلاعات بیشتر)

2. معرفی کتاب «بازاندیشی آموزش مهندسی، رویکرد CDIO». (اطلاعات بیشتر)

4. اطلاع رسانی در خصوص راه اندازی حساب لینکدین برای کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

5. سخنرانی رئیس کرسی: ارائه پیشنهاد آموزشی با عنوان «توسعه هویت دانشجویان و یادگیری» (اطلاعات بیشتر)

6. در نیمه دوم جلسه، وبینار با عنوان «راهنمای تدوین دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی ارائه شد.
172 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
برگزاری هشتادمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ 27 بهمن 1400