مقاله: بازاندیشی درباره ارزیابی مستمر کیفیت در آموزش عالی ایران

مقاله با عنوان «بازاندیشی درباره ارزیابی مستمر کیفیت در آموزش عالی ایران: ضرورت تقویت نهادهای ملی و بازنگری چارچوب ارزیابی»، به قلم دکتر عباس بازرگان، عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو د آموزش مهندسی در فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به چاپ رسید. علاقه مندان میتوانند مقاله را از اینجا دریافت کنند.


208 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<p>مقاله: بازاندیشی درباره ارزیابی مستمر کیفیت در آموزش عالی ایران</p>