برنامه جلسات شورای راهبردی کرسی در سال 1401

 برنامه جلسات شورای راهبردی کرسی در سال 1401 ، مانند گذشته در آخرین چهارشنبه ماه و یک ماه درمیان، طبق جدول زیر، از ساعت 16 الی 18 برگزار می شود:
198 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
برنامه جلسات شورای راهبردی کرسی در سال 1401