دوره توسعه مهارت های اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، 23،24 و 25 خرداد 1401

ویژه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

............................

هدف: آشنایی با آموزش‌ مهارتی و دانشجو محور

دستاوردها: در پایان این دوره شما خواهید توانست:

  1. هدف‌های یادگیری یک درس را تدوین کنید.
  2. یک درس دانشجو محور را طراحی کنید.
  3. سبک‌های یاددهی و یادگیری را تشخیص دهید.
  4. روش‌های یادگیری فعال را در تدریس خود به‌کارگیرید.
  5. میزان یادگیری فراگیران را بسنجید.

مدرس: دکتر حسین معماریان

زمان برگزاری، 23، 24 و 25 خرداد ماه و طبق برنامه زیر است.

..............................

...........................................................

انتظارات از شرکت کنندگان در دوره:

  • مشارکت فعال در فعالیت‌های کارگاه ها
  • به ‌اشتراک گذاردن نظرات و تجربیات خود، در مورد مسایل مطرح شده
  • داشتن دیدی باز نسبت به‌ایده‌ها و نظرات دیگران
  • طرح، بررسی و آزمودن  مفاهیم گنگ و غیر واضح مطرح شده در کارگاه ها

به کسانی که با موفقیت این دوره را به اتمام برسانند، گواهی نامه کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، اهدا خواهد شد.

دانلود پوستر


197 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
دوره توسعه مهارت های اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، 23،24 و 25 خرداد 1401