نشست‌ تخصصی:  نشست ترویج ارزیابی کیفیت در دانشگاه‌های صنعتی و دانشکده‌های مهندسی برگزار شد؛ 16 آبان 1402

..

ششمین نشست تخصصی هشتمین کنفرانس بین‌المللی آموزش مهندسی ایران تحت عنوان «ترویج ارزیابی کیفیت در دانشگاه‌های صنعتی و دانشکده‌های مهندسی»؛ با حضور جمعی از استادان و دانشجویان، روز سه‌شنبه 16 آبان 13:30 تا 15:00 در دانشکدۀ راه‌آهن دانشگاه علم‌وصنعت برگزار شد.

رئیس نشست تحصصی دکتر عباس بازرگان و سایر اعضای میزگرد دکتر محمد دادرس، دکتر شروان عطایی، دکتر مقصود فراستخواه، دکتر عظیم میرزازاده و رئیس کسی یونسکو در آموزش مهندسی دکتر حسین معماریان بودند.

..

...
...    
 

..

ویدیوی نشست

 


113 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="color:#0066cc;">نشست&zwnj; تخصصی: </span>&nbsp;نشست ترویج ارزیابی کیفیت در دانشگاه&zwnj;های صنعتی و دانشکده&zwnj;های مهندسی برگزار شد؛ <span style="color:#0066cc;">16 آبان 1402</span>