نشست تخصصی (ویدیو)

نشست تخصصی «ترویج ارزیابی کیفیت در دانشگاه‌های صنعتی و دانشکده‌های مهندسی»؛ ۱۶ آبان ۱۴۰۲

..

 

ششمین نشست تخصصی هشتمین کنفرانس بین‌المللی آموزش مهندسی ایران تحت عنوان «ترویج ارزیابی کیفیت در دانشگاه‌های صنعتی و دانشکده‌های مهندسی»؛ با حضور جمعی از استادان و دانشجویان، روز سه‌شنبه 16 آبان 13:30 تا 15:00 در دانشکدۀ راه‌آهن دانشگاه علم‌وصنعت برگزار شد.

رئیس نشست تحصصی دکتر عباس بازرگان و سایر اعضای میزگرد دکتر محمد دادرس، دکتر شروان عطایی، دکتر مقصود فراستخواه، دکتر عظیم میرزازاده و رئیس کسی یونسکو در آموزش مهندسی دکتر حسین معماریان بودند.

 

 


76 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
نشست تخصصی (ویدیو)