برگزاری کارگاه آموزشی "ارزشیابی آموزش مهندسی"

کارگاه آموزشی "ارزشیابی آموزش مهندسی" توسط ریاست کرسی، برای اساتید دانشکده مهندسی معدن و مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.


863 بازدید
نظر شما چیست
 captcha