برگزاری کارگاه آموزشی ساماندهی کلاس های حل تمرین، ویژه دستیاران آموزشی، با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ 95/8/22

کارگاه آموزشی سامان‌دهی کلاس‌های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی، در تاریخ 95/08/22 با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران و با ارائه آقای دکتر حسین معماریان و آقای دکتر رامتین خسروی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد. 

  


923 بازدید
نظر شما چیست
 captcha