سومین نشست هم اندیشی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی با موضوع "بازآفرینی آموزش";96/9/29

سومین نشست هم اندیشی مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، با موضوع " بازآفرینی آموزش" مورخ 96/09/29 در پردیس مرکزی دانشکده های فنی دانشگاه تهران، طبق برنامه زیر برگزار شد :

 

      

841 بازدید
نظر شما چیست
 captcha