برگزاری آخرین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در سال 96؛ 96/11/25

آخرین و چهل و هفتمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، در روز 25 بهمن ماه در سالن شورای ساختمان مرکزی پردیس دو دانشکده های فنی دانشگاه تهرانبرگزار شد.

    


662 بازدید
نظر شما چیست
 captcha