به مناسبت سال جدید؛ 96/12/20

سال 1396 با همۀ فراز و فرودهایش در حال پایان است. کاهش اقبال دانش آموزان به‌رشته‌های مهندسی، بی‌انگیزه‌تر شدن دانشجویان، عسرت آموزش و چالش‌های گذار از کمیت به‌کیفیت، از جمله نکات مورد بحث اعضای هیات علمی و مدیران آموزش مهندسی کشور در این سال بود. در همین سال کرسی یونسکو در آموزش مهندسی کوشش نمود که به‌سهم خود، با انجام پژوهش‌ها، انتشار مقالات، برگزاری کارگاه‌ها و ارایه سخنرانی‌ها؛ قدم‌هایی، هرچند کوچک، در پاسخگویی به‌این چالش‌ها بردارد. جزئیات فعالیت‌های کرسی در سال 1396 در وبگاه آن (ucee.ut.ac.ir) فراهم آمده است. فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم‌‌های نو برای آینده است. به‌امید آنکه در سال جدید بررسی چالش‌های آموزش مهندسی، و ارایه راهکارهایی برای برون رفت از آنها، در مراکز آموزش مهندسی کشور، گسترش یابد. هم افزایی ناشی از کار جمعی، رشد و شکوفایی هر چه بیشتر درخت تنومند آموزش مهندسی کشور را، با حدود 1/4 میلیون دانشجو و 14000 عضو هیات علمی، به‌همراه خواهد داشت.

 سال نو مبارک،

دکتر حسین معماریان

رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی


817 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="color:#000000;font-size:small;"><strong>به مناسبت سال جدید؛ 96/12/20</strong></span>