برگزاری سومین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی، 97/4/4

سومین روز از دوره  آموزشی 4 روزه توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی، طبق برنامه، در پردیس دو دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد. 

در روز سوم برگزاری این دوره، 2 کارگاه آموزشی تجربه های تدریس ( دانشجو محور) و تمرین تدریس کوتاه با مشارکت شرکت کنندگان برگزار شد.

   


773 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="font-size:small;color:#000000;"><strong>برگزاری سومین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی، 97/4/4</strong></span>