برگزاری نشست روز آموزش در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،؛ 98/2/14

نشست " روز آموزش "  با هدف ارائه تجربه های نوآورانه آموزشی برای بهبود کیفیت آموزش در روز 14 اردیبهشت ماه در دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد. در این نشست 4 ساعته، تعدادی از اعضای هیأت علمی این دانشگاه به ارائه تجربیات بسیار ارزنده آموزشی خود پرداختند.  این نشست به دعوت دکتر محمود احمدیان رئیس مرکز ارتقای فرایندهای یاددهی-یادگیری و رئیس شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی و با حضور دکتر علی اشرفی زاده معاون آموزشی دانشگاه و نایب رئیس هیأت مدیره انجمن و دکتر حسین معماریان رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و عضو هیأت مدیره  انجمن برگزار گردید. در پایان نیز دکتر معماریان جمع بندی خود را از مطالب ارائه شده در نشست بیان کردند.


757 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="font-size:small;color:#000000;"><strong>برگزاری نشست روز آموزش در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،؛ 98/2/14</strong></span>