تأسیس شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه تهران (با همکاری کرسی یونسکو در آموزش مهندسی)

طبق مصوبه جلسه فروردین ماه 97 شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، مقرر شد تا کرسی نقش شاخۀ انجمن آموزش مهندسی ایران در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران را ایفا کند. به دنبال این امر، شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه تهران از تاریخ 97/11/1 بطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. اعضای هیات رئیسه این شاخه عبارتند از: دکتر حسین معماریان، رئیس؛ دکتر محمود شاه آبادی، نایب رئیس؛ دکتر رامتین خسروی، خزانه دار و دکتر سیروس زمانی، دبیر.

آیین‌نامۀ شاخه‌های انجمن آموزش مهندسی ایران، که در برگیرندۀ اهداف و دامنۀ فعالیت‌های شاخه است،از اینجا قابل دریافت است. 


724 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
تأسیس شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه تهران (با همکاری کرسی یونسکو در آموزش مهندسی)