سخنرانی دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ 98/4/5

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مشترک شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و شورای شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه تهران که درتاریخ 5 تیرماه در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد، حضور یافته و ضمن بیان پاره ای از فعالیت های معاونت آموزشی وزارت عتف، به سوالات اعضای حاضر در جلسه در خصوص چالش های آموزش مهندسی پاسخ دادند. مشروح مطالب ارائه شده توسط ایشان از اینجا قابل دریافت است.


705 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
سخنرانی دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ 98/4/5