برگزای کارگاه توسعه مهارت های دستیاران آموزشی در دانشگاه صنعتی شریف؛ 98/7/10

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی با همکاری شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی شریف " کارگاه توسعه مهارت های دستیاران آموزشی" ویژه دستیاران آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری را در تاریخ 10 مهرماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار نمود. در این کارگاه آموزشی که با مشارکت حداکثری دستیاران آموزشی برگزار شد، دکتر حسین معماریان و دکتر رامتین خسروی به ترتیب در خصوص "سامان دهی کلاس های حل تمرین" و "ارائه تجربیات یک تدریس موفق" صحبت کردند. پس از هر سخنرانی دقایقی به پرسش و پاسخ پیرامون موضوع سخنرانی اختصاص داشت و در انتها هم، دستیاران آموزشی به بحث آزاد و ارائه تجربیات خود پرداختند. 

           


667 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<strong>برگزای کارگاه توسعه مهارت های دستیاران آموزشی در دانشگاه صنعتی شریف؛ 98/7/10</strong>