برگزاری میزگرد تخصصی در ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران؛ 98/8/29

 در ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران، میزگرد تخصصی با عنوان " نوآوری در آموزش مهندسی: چالش ها و چشم اندازها" در روز چهارشنبه 29 آبان ماه در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر حسین معماریان رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، برگزار شد. سایر اعضای شرکت کننده در این میزگرد، دکتر محمود مهر محمدی، دکتر مجید میرزا وزیری و دکتر علی نحوی بودند و مدیریت آن را نیز دکتر عباس بازرگان، عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی بر عهده داشتند.

چکیده مطالب ارائه شده در میزگرد:

به طور کلی، نوآوری با این امر سر و کار دارد که چگونه امور یا فعالیت هایی را به گونه ای دیگر چنان انجام دهیم که راه حلی نوین را فراهم آورد. نوآوری در آموزش مهندسی با مفاهیم نو، اندیشه های نوین و روش های تازه برای کارآمدتر کردن و اثربخش نمودن مستمر نظام آموزش مهندسی سروکار دارد. از آنجا که به مناسبت ده سالگی تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران، گزارشی در این باره تدوین شده است و ده نوآوری مورد مطالعه قرار گرفته است (دانلود)، در این میزگرد به این نوآوری ها اشاره شد؛ همچنین چهار نوآوری به تفصیل بیشتری تشریح شدند که به شرح زیر هستند:

1- نقش تحول دیجیتالی در آموزش مهندسی؛

2- هم راستایی با پیمان های منطقه ای و بین المللی نسبت به ارزیابی کیفیت و اعتبار سنجی در آموزش مهندسی؛

3- برقراری ارتباط بیشتر میان صنعت و آموزش مهندسی از طریق " برنامه همکارانه صنعت و دانشگاه (Co-op)؛

4- توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی در نظام آموزش مهندسی از طریق برنامه های دانشوری تدریس- یادگیری در راستای دانشجو محوری و ارتقاء مستمر کیفیت پیامدهای یادگیری؛

           


696 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
برگزاری میزگرد تخصصی در ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران؛ 98/8/29