طراحی درس های جدید

طراحی درس های جدید

 پیش نیاز هر برنامه آموزش مهندسی موفق، گذر موفقیت آمیز از یک فرایند ارزشیابی ملی یا بین‌المللی است. بررسی نتایج ارزیابی درونی چند برنامه آموزش مهندسی کشور کمبود برخی درس ها و ضرورت بازنگری برخی دروس دیگر را نشان داد. به منظور اقناع این خواسته چند درس جدید طراحی و به‌اجرا گذارده شده است.

 

 درس درآمدی بر مهندسی         

 یک درس سال اول مهندسی عرضه کننده مجموعه  اطلاعات و  مهارت‌هایی که    دانشجویان در خلال تحصیل و  مهندسان در طول  کار حرفه‌ای به آنها نیاز دارند  (پیوست). کتاب  درسی نیز برای  این درس طراحی و به‌چاپ رسیده است (حرفه  مهندسی،  حسین معماریان، انتشارات دانشگاه تهران، 524 صفحه،    1391)

 

 درس طراحی مهندسی                                        یک درس سال آخر مهندسی است که محتوای آن به‌صورت یک  درس مستقل و یا در خلال درس پروژه پایانی دوره کارشناسی،  تدریس می‌‌شود (پیوست). برای این درس یک کتاب درسی نیز تالیف و به چاپ رسیده است (طراحی مهندسی، حسین معماریان،  انتشارات دانشگاه تهران، 478 صفحه، 1392). 

 

 درس آموزش مهندسی                                         یک درس تحصیلات تکمیلی، شامل روش های آماده شدن برای  تدریس، فرایند  تدریس و یادگیری موفق و سنجش میزان  یادگیری است (پیوست).  برای این  درس کتابی نیز تالیف شده  وبه‌چاپ رسیده است (نوآوری در آموزش مهندسی،  حسین  معماریان ، انتشارات دانشگاه تهران، 439 صفحه، 1391).  مطالب این  کتاب به‌صورت چند کارگاه آموزشی نیز جهت اعضای  هیئت علمی عرضه می شود


305 بازدید