نشست مشترک کرسی های بونسکو دانشگاه تهران؛ 23 اردیبهشت 99 (بصورت مجازی)

این نشست با حضور دکتر حجت‌الله ایوبی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دکتر محمدباقر قهرمانی، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران و رؤسای کرسی‌های یونسکو دانشگاه تهران، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ به‌صورت مجازی برگزار شد. در ابتدای این نشست، دکتر ایوبی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، بر جایگاه مهم کرسی‌ها و ضرورت حمایت از فعالیت‌های آنها تأکید کرد، سپس، رؤسای کرسی‌های دانشگاه تهران، نیز دیدگاه‌های خود را در خصوص فعالیت کرسی‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو، ضرورت همکاری با مجامع داخلی و بین‌المللی برای دستیابی به اهداف کرسی‌ها به‌ویژه با توجه به شرایط جدید پساکرونا بیان کردند. همچنین در ادامه بر توسعه تعاملات بین کرسی‌ها با یکدیگر و با مجامع بین‌المللی، تحقیقات بین‌رشته‌ای، همکاری در زمینه تهیه منشور و دستورالعمل‌های همکاری و فعالیت‌های اجتماعی و ضرورت برگزاری رخدادهای مرتبط با کرسی‌ها و نیز تعیین روز ملی کرسی‌های یونسکو تأکید کردند و مقرر شد، همکاری‌های کمیسیون ملی یونسکو با کرسی‌های یونسکو در دانشگاه تهران و نیز سایر کرسی‌های یونسکو در سطح ملی گسترش یابد.

در این نشست، دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، در خصوص فعالیت های کرسی در سال 98 توضیحاتی را ارائه کردند.

منبع خبر


615 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
نشست مشترک کرسی های بونسکو دانشگاه تهران؛ 23 اردیبهشت 99 (بصورت مجازی)