دیدگاه

نظرات ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، در مورد چالش ها و دستاوردهای آموزش مهندسی در ایران، در مصاحبه با دانشگاه تهرا ن ...

به مناسبت پنجم اسفندماه، سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس، دکتر حسین معماریان، ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، طی مصاحبه ای با وبسایت دانشگاه تهران، نظرات خود را در مورد وضعیت آموزش مهندسی کشور، برنامه های آموزش مهندسی، اقدامات صورت گرفته و پیشنهادهایی برای ارتقای کیفیت آموزش مهندسی، تشریح کردند. ادامه

400 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
دیدگاه