تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره پژوهش و فناوری دانشکدگان فنی دانشگاه تهران؛ 7 دیماه 1400

در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره پژوهش و فناوری دانشکداگان فنی دانشگاه تهران که در تاریخ 7 دیماه 1400 در این دانشگاه برگزار شد،، از دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، به عنوان پژوهشگر پیشکسوت نمونه تقدیر به عمل آمد. همچنین، چند نفر از اعضای شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی نیز از برگزیدگان این جشنواره بودند:

دکتر محمود موسوی مشهدی؛پژوهشگر پیشکسوت نمونه

دکتر علی بزرگی امیری؛  پژوهشگر برجسته نمونه

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی این انتخاب شایسته را به ایشان تبریک گفته و برای ایشان آرزوی سلامت و موفقیت دارد.

مشروح مراسم را در اینجا ببینید.


253 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره پژوهش و فناوری دانشکدگان فنی دانشگاه تهران؛ 7 دیماه 1400